Circular Economy Solutions


Growing your business with environment in mind


Om firmaet

Circular Economy Solutions er et danskbaseret firma, som laver rådgivning indenfor cirkulær økonomi, affaldsforebyggelse- og genanvendelse.


Jeg hedder Marianne Bigum og er civilingeniør i miljøteknologi og diplomingeniør i kemi.


Jeg har mange års erfaring indenfor affaldssektoren, særligt med plastikaffald. Jeg har en ph.d. i livscyklusvurderinger af affald og affaldssystemer, og har arbejdet indenfor eller direkte med alle led af værdikæden såsom, kommune, regioner, nationale myndigheder, universiteter, virksomheder og brancheorganisationer.


Jeg har efter mange år som lønmodtager, valgt at blive selvstændig iværksætter. Fordi jeg mener at den grønne omstilling kræver nytænkning - også indenfor rådgivning. Det kan gøres mere effektivt og fleksibelt, og jeg vil gerne sætte kunden mere i fokus.


Min erfaring er bred, mit netværk er stort, og jeg ved at de holdbare løsninger, som bringer os fremad kræver at tænke på tværs, kreativt og nyt.


Den gode rådgivning kræver indsigt, grundig viden og evnen til at skabe klare målrettede visioner og give klare svar. Det er jeg god til, og jeg kan lide at hjælpe.

Hvad kan jeg hjælpe med?

Rådgivning og hjælp til • Plastikaffald - forebyggelse og genanvendelse
 • Grønne forretningsmodeller
 • Løsninger indenfor genanvendelsesteknologier - og systemer generelt 
 • Tilbuds- og fondsskrivning
 • Strategier og handleplaner
 • Politikudvikling
 • Review og sparing på ovenstående
 • Formidling, oplæg og workshops


Jeg er særligt glad for at samarbejde med


 • Virksomheder
 • Kommuner
 • Regioner
 • Brancheorganisationer
 • NGO'er
 • Universiteter
 • Og som underleverandør til andre rådgivere, som har brug for en cirkulær økonomi og plastikaffaldssekspert


Kontakt